Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Kirjalikud tõlked


Põhilise osa tõlkebüroo töökoormusest hõlmavad kirjalikud tõlked. Kirjaliku tõlke puhul on oluline kohe alguses määrata tõlketeksti kasutuseesmärk – kas tekst kinnitatakse notariaalselt, publitseeritakse või on see vaid informatiivne.

Tarbetõlge on lähtekeelse informatsiooni väljendamine sihtkeeles. See tõlketeenus hõlmab väga laia teemade ringi alates ärikirjavahetusest kuni ülispetsiifiliste erialatekstideni. Tõlketeksti stiil ja täpsus sõltuvad sellest, millisel eesmärgil klient teksti kasutama hakkab.

Levinuim tõlketeenus ongi niinimetatud tarbe- ehk  tavatõlge – tekst on edasi antud grammatiliselt, ortograafiliselt ja semantiliselt korrektselt, on arusaadav ning vastab oma funktsioonilt ja faktidelt originaalmaterjalile.

Erialase teksti tõlge (näiteks tehnilised tekstid, kasutusjuhendid jms.) vajab kindlat ja täpset terminoloogiat. Seetõttu toimetavad tõlget alati erialaspetsialistid või terminoloogid ning kontrollivad üle ka kõik numbrid, nimed, valemid jne.

Kvaliteettõlke puhul (näiteks trükki minevad materjalid, interneti koduleheküljed, reklaamtekstid vms.) tuleb eriti hoolikalt kontrollida, et tekstis poleks ühtegi eksimust ja et keelekasutus oleks kõrgel tasemel. Hea kvaliteediga tõlketöö võtab kauem aega, sest tekst nõuab nii keelelist toimetamist kui tehnilist korrektuuri.

Tehniline korrektuur

Tõlketeksti tehnilist korrektuuri teeb inimene, kes ei ole teksti tõlkija. Korrektor kontrollib tõlke vormistust, keelelist õigsust, terminite paikapidavust ja vastavust algtekstile. Tema ülesanne on tagada teksti arusaadavus ja korrektsus. Keelelise korrektuuri teeb filoloog, ent kui tekst on väga spetsiifiline või keerukas, jääb sisuline toimetamine valdkonna asjatundjale.

Keeleline ja erialane toimetamine

Toimetamine on tõlketeksti ja algteksti omavahelise vastavuse kontrollimine. Keelelisel toimetamisel kontrollitakse, kas tõlketekstis on algteksti mõte õigesti ja midagi vahele jätmata edasi antud, kas laused on loogilised ning terminoloogia ühtne.

Erialane toimetamine kontrollib tõlketeksti termineid ja mõisteid õige ning asjakohase kasutuse seisukohast. Kvaliteettõlke puhul on vajalik ka lokaliseerimine, mis tähendab tõlgitud teksti kohandamist lõppkasutaja keele- ja kultuurikeskkonnale.

Kujundus- ja küljendustööd

Lisaks tõlketeenusele pakume ka valminud tõlketööde kujundamist ja küljendamist. Vajaduse korral skaneerime algmaterjalides olevad pildid ja lisame need tõlkele ning klient saab tellitud tõlke koos originaalkujundusega.

Viimastel aastatel on sagenenud tellimused, kus tõlgitud tekst tuleb esitada mitte ainult Word’is, vaid keerulistes arvutiprogrammides, nagu PowerPoint, HTML, AutoCat jne. Tõlkija saab sel juhul enne spetsiaalse väljaõppe ning töö käigus toetab teda infotehnoloog.

Põhjalikuma informatsiooni saamiseks võtke meiega kindlasti ühendust. Leiame just Teile sobiva lahenduse.


Üles
Uudised
Kahjuks selles alajaotuses uudiseid ei ole.