Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Majandusarvestuse koolitused


Vabandame, tegevus ajutiselt kuni 1.09.2020 peatatud.

Dialoog alustas raamatupidamisõppega juba 1996 aastal. Meil töötasid Sinaida Kalnin, Marge Tähepõld, Igor Gerassimov, Kersti Kilk ja teised tuntud õpetajad ning kogenud raamatupidajad. Alustav raamatupidaja, kes läbis meie kursused oli esimesel tööaastal meie pedagoogide hoole all, kes nõustasid neid telefoni teel, aitasid koostada esimesed aruanded, leida eksitused bilansi koostamisel jne. See hea traditsioon meil on säilinud seniajani ja annab meie õpilastele julguse teha raamatupidamist õigesti. Raamatupidamise koolituste eesmärk on saada hiljem iseseisvalt hakkama väikefirma raamatupidamisega.

Dialoogis võib õppida raamatupidamist väikses rühmas või individuaalselt. Kursused on ette nähtud mitte ainult tulevasele raamatupidajale, vaid ka inimestele, kes tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjana, alustavad oma ettevõtttega ja soovivad esialgu ise oma firmas raamatupidamist teha. Samuti on need mõeldud ka sekretäridele või personalijuhtidele, kelle kohustuseks on ka raamatupidamise tegemine.

Raamatupidamise algkursus on samuti kasulik ettevõtte juhile, kuna juhatuse esimees täielikult vastutab õige finantstegevuse eest.

Teooriakursusel käsitletavad teemad kattuvad eespool toodud raamatupidamise aluste kursuse teemadega.

Raamatupidamist arvutil õppides keskendutakse ühele paljudest võimalikest raamatupidamisprogrammidest, Directole. Kursusel tutvustatakse põgusalt ka teisi programme. Tunnid toimuvad üks kord nädalas, neli akadeemilist tundi korraga. Praktiliste ülesannetega tihedasti seotult käsitletakse samu teemasid, mida õpitakse teooriakursusel. Õppematerjalina kasutatakse programmi Directo tööjuhendit, raamatupidamise seadust ja riigimaksude seadusi.

Raamatupidamisõppe eesti keele tsüklis õpitakse eestikeelset raamatupidamise terminoloogiat ning pööratakse palju tähelepanu suhtlemisele selles töövaldkonnas – suhtlemine töövõtjate, tööandjate, Maksu- ja Tolliameti, Eesti Haigekassa ning muude isikute ja asutustega.

Tunnis tehakse palju praktilisi ülesandeid. Õppematerjalide valik on mitmekesine – kasutatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendeid, raamatupidamist puudutavaid seadusi, veebilehte www.raamatupidaja.ee, käsiraamatuid, Äripäeva kirjastuse ja TTÜ kirjastuse välja antud käsiraamatuid ning mitmesugust muud materjali. Valik suureneb iga aastaga, kuna seadusemuudatuste ja uuenduste tõttu muutub pidevalt ka raamatupidamine.

Raamatupidamise praktika kujutab endast tutvumist ettevõtte raamatupidamisega ja kõikide teooriakursusel õpitud teemade kordamist praktikas. Kursusel arutatakse läbi praktiliste ülesannete täitmisel tekkinud küsimused ja täiendatakse õpitut. Kasutatakse arvutiprogrammi Directo.

Raamatupidamise värskenduskursused on mõeldud varem õppinuile, kes on vahepeal eri põhjustel sellest tööst eemal olnud. Kursusel käsitletakse viimase aja muudatusi, kuna raamatupidamises tehakse uuendusi üsna sageli. Kursuse maht on väiksem, kuna õppijatel k on raamatupidamise põhiteadmised juba olemas. Õppetöös keskendutakse praktilistele ülesannetele. Muu hulgas käsitletakse järgmisi teemasid: raamatupidamise aktuaalsed probleemid, seadusemuudatustest tulenevad muutused arvestuses ja aruandluses, majandusaasta aruande koostamisega seotud probleemid. Tutvustatakse uusi ilmuvaid raamatupidamisjuhendeid, mis käesoleval ajal on alles projektijärgus. Õppematerjalina kasutatakse Raamatupidamise Toimkonna juhendeid, www.raamatupidaja.ee materjale, kirjastuse Äripäev uudiskirjandust jms.

Dialoog korraldab ka lühiajalised (3 – 6 ak. tundi) seminarid aktuaalsetel teemadel.

 


Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL