Dialoog

Kontakt

TARTU
Turu 9
koolitus@dialoog.ee
Tel. 7 344 990, 55 613 474
translate@dialoog.ee
Tel. 7 30 40 95, 55 640 737
raamatud@dialoog.ee
Tel. 555 60 230
aupair@dialoog.ee
Tel. 55 31 500

TALLINN
Gonsiori 13 - 23
tallinn@dialoog.ee
Tel. 662 0888, 55 640 688

NARVA
Kreenholmi 3
narva@dialoog.ee
Tel. 35 60 494, 51 35 725

KAART AS Dialoog

 

Print

Laste Keeltekeskus


2003. aasta septembris alustas Dialoogis tööd laste keeltekursused  ja  kevadel 2010 oli võetud otsus eraldada vastavalt seaduse nõuetele laste keeleõpe  eraldi asutusena.  18. augustil  2010. aastal  haridus- ja teadusminister  kirjutas alla dokumendid iseseisva huvikooli Laste Keeltekeskus asutamise kohta. ja oli asutasud erakeeltekool Laste Keeltekeskus. 

Laste Keeltekeskusesse võivad tulla lapsed alates neljandast eluaastast, vastu võetakse lapsi kuni  põhikooli lõpuni. Noored, kes õpivad gümnaasiumiastmes õpivad  Dialoogis koos täiskasvanutega.

Laste Keeltekeskuses  kestab õppeaasta 30 nädalat – 15. septembrist kuni 17. maini, koolivaheaegadel puhatakse. Koolieelikutel ja algklasside õpilastel üks akadeemiline tund on 40 minutit. Vanemates rühmades kestavad tunnid 60 min, mis on 1,5 akadeemilist tundi korraga.  Laste Keeltekeskuse õppekavad on 30-, 45-, 60- ja 90-tunnised (ak.tund). Õppekavad on registreeritud Eesti Haridusinfosüsteemis (EHIS).

Iga õppija nimi on registreeritud Eesti Haridusinfosüsteemis (EHIS). See garanteerib vanematele 20% tagastamise lapse koolituskuludelt tuludeklaratsiooni esitamisel. Laste Keeltekeskuses kehtib mitmekesine soodustuste ja toetuste süsteem peredele, kust samast perest õpib Dialoogis korraga 2 last, ja lastele, kes ei puudunud koolituselt ühtegi korda õppeaasta jooksul.

Tunnid toimuvad Dialoogi koolituskeskuse mugavates õpperuumides Tartus ja Narvas. Huvitavad, laste- ja noortepäraselt koostatud õpikud sisaldavad nii suhtluskeele arendamise kui grammatikaülesandeid, samuti antakse teadmisi vastavate maade kultuurist. Õpilastega tegelevad targad, kogenud ja energilised õpetajad, kes korraldavad põnevat õppeprotsessi. Nad kõik ol kõrgharidusega, erialast on inglise keele õpetjad ja valdavad vene, eesti ja inglise keel. (Vt. Koolitajate haridus ja kogemus). 

Võõrkeelt saab õppida neljateistkümnel erineval tasemel. Tase määratakse kindlaks keeletestiga. Sobiva õpperühmaga võib liituda igal ajal. Õppeaasta jooksul sooritatakse mitut  testi, et kontrollida õppija edasiminekut ja anda tagasisidet lapsevanematele. Kooli lõpetamisel saavad õpilased tunnistuse kui edukalt tehtud lõputest (100st on tehtud 60 õiget vastust) ja laps osalenud õppetöös vähemalt 75%ulatuses auditoorsest tööst.

Dialoogi kursuste  lõpetanutel on võimalik sooritada Tallinna Ülikoolis  rahvusvahelisi eksameid (näit. IELTS, FCE või CAE).  Eksamitunnistus annab õiguse taotleda õppimisvõimalust Euroopa Ülikoolides ja saada vabastus abiturientidele inglise keele riigieksamist.

Suvevaheajal võivad lapsed mõne nädala veeta keelelaagris Suurbritannias või Maltas. Vaheldumisi vaba aja üritustega toimuvad laagris elavad, mängulises vormis keeletunnid.


Üles
Uudised
KEELTELAAGRID VÄLISMAAL